Tillbehör

Här visar vi några exempel på tillbehör som kan höja utseende och funktion på gravsten och gravplats.

Detta är bara ett urval av vad som kan erbjudas och vi står till tjänst med ytterligare idéer och förslag.
Vi lyssnar gärna på dina tankar och intentioner och vill tillsammans med dig försöka förverkliga dem.

dekor faglar vaser